Aanmeldingsformulier JCV Knutselclub

Leuk dat je je wil opgeven voor de JCV knutselclub! Iedere week ga je met onze leiding verschillende leuke dingen knutselen: handwerkjes, schilderen, houtprojecten en nog veel meer! Met dit aanmeldingsformulier kun je je opgeven. 
 
Onze gegevens:
Jeugd Clubs Voorhout
Breughelhof 8
2215 AB Voorhout
jeugdclubsvoorhout@hotmail.com

Persoonsgegevens kind

 +
Ik geef mij op voor de *

Persoonsgegevens contactpersoon

Relatie tot kind *
 

Verwerking persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hierdoor moeten bedrijven, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals de Jeugd Clubs Voorhout, vastleggen hoe we omgaan met het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens. De Privacy Verklaring kunt u vinden op onze website*
Tijdens de knutselclub en de vieringen worden er veel leuke, grappige en gezellige foto's gemaakt. Deze publiceren we soms op Facebook of onze website. *

Overig

Wij willen u erop attenderen dat de JCV niet aansprakelijk is voor schade aan of zoekraken van de eigendommen van uw kind.
 
De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt €84,- per kind. Mocht een kind zich tussentijds aanmelden, dan bedraagt de contributie €28,- per trimester tot en met het einde van het seizoen. Een losse les kost €4,- per keer per kind. De eerste proefles is altijd gratis. Bij tussentijdens opzeggen van het lidmaatschap verzorgen wij geen restitutie.
 
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op Rabo-rekeningnummer:
NL34 RABO 0192021516 t.a.v. Jeugd Clubs Voorhout/Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout.
 
Tip: U kunt controleren of u in aanmerking komt voor 50% korting op de contributie via de Sport- en Cultuurregeling van Gemeente Teylingen. Als u in aanmerking komt kunt u onderstaand hokje aanvinken, zodat wij de korting voor u kunnen aanvragen.
 
Mocht u nog vragen hebben, dan een e-mail sturen naar jeugdclubsvoorhout@hotmail.com.
Wij willen u erop attenderen dat de JCV niet aansprakelijk is voor schade aan of zoekraken van de eigendommen van uw kind.
 
De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt €84,- per kind. Mocht een kind zich tussentijds aanmelden, dan bedraagt de contributie €28,- per trimester tot en met het einde van het seizoen. Een losse les kost €4,- per keer per kind. De eerste proefles is altijd gratis. Bij tussentijdens opzeggen van het lidmaatschap verzorgen wij geen restitutie.
 
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op Rabo-rekeningnummer:
NL34 RABO 0192021516 t.a.v. Jeugd Clubs Voorhout/Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout.
 
Tip: U kunt controleren of u in aanmerking komt voor 50% korting op de contributie via de Sport- en Cultuurregeling van Gemeente Teylingen. Als u in aanmerking komt kunt u onderstaand hokje aanvinken, zodat wij de korting voor u kunnen aanvragen.
 
Mocht u nog vragen hebben, dan een e-mail sturen naar jeugdclubsvoorhout@hotmail.com.
Powered byFormsiteReport abuse